خط تولید

استاندارد کارگاه های تمیز 5000 سطح و آزمایشگاه های سطح 1000
خطوط تولید بسته بندی پیشرفته بین المللی
سیستم QC کامل
خط تولید خودکار ، از قابلیت تولید اطمینان حاصل کنید

 

Guangzhou Decheng Biotechnology Co.,LTD خط تولید کارخانه 0

 

 

بسته بندی

Guangzhou Decheng Biotechnology Co.,LTD خط تولید کارخانه 1

 

 

 

Guangzhou Decheng Biotechnology Co.,LTD خط تولید کارخانه 2

OEM / ODM

ما برای توسعه فناوری تست سریع ، ارائه راه حل کامل تست سریع Covid-19 به بازار جهانی اختصاص داده ایم.
قادر به تهیه محصولات نهایی قابل اعتماد و همچنین محلول OEM یا ورق قطع نشده برای تولیدات محلی است.

 

برای مثال:

نسخه آزمایشی خانگی سریع سوابق آزمایشی ما

Guangzhou Decheng Biotechnology Co.,LTD خط تولید کارخانه 0

تحقیق و توسعه

بستر کامل تحقیق و توسعه و تولید آنتی بادی های پلی کلونال و مونوکلونال

 

Guangzhou Decheng Biotechnology Co.,LTD خط تولید کارخانه 0