پیام فرستادن

شیک تر: بیشتر بیماران مبتلا به علائم در طی 7 روز پذیرفته می شوند.

آزمایش Sars-CoV Rapid آزمایش بزاق نسل 3 COVID-19 Ag است. تفاوت های زیادی بین آزمون Whistling و سایر تست های برند وجود دارد.

  • راحت تر: گام دیگری برای چکیدن نیست
  • راحت تر: نمونه گیری پیچیده تر و دردناکی انجام نمی شود
  • شیک تر: توسط افراد بیشتری پذیرفته می شود
1 2 Next > Last جمع 2 صفحه