شرایط پرداخت

May 24, 2021

4. مدت پرداخت شما چیست؟
-معمولا T/T.در صورت نیاز می توانیم از سایر شرایط پشتیبانی کنیم.