تست جدید آنتی بادی RBD محصول جدید-2019-nCoV

May 24, 2021

آخرین اخبار شرکت تست جدید آنتی بادی RBD محصول جدید-2019-nCoV

تست سریع آنتی بادی RBD 2019-nCoV یک روش ایمونوکروماتوگرافی برای تشخیص سریع و کیفی ویروس های کرونا ویروس جدید (2019-nCoV) آنتی بادی های گیرنده اتصال دهنده گیرنده پروتئین (RBD) در انگشت انسان ، خون کامل ، رگ زدن خون ، سرم یا نمونه پلاسما است.

این تست برای نظارت بر وجود آنتی بادی های RBD 2019-nCoV در افراد واکسینه شده با واکسن ویروس کرونا ویروس جدید یا در افراد آلوده به ویروس کرونا ویروس جدید استفاده می شود.

تست سریع آنتی بادی 2019-nCoV RBD می تواند برای ارزیابی اثر واکسن پس از واکسیناسیون یا تولید آنتی بادی 2019-nCoV RBD در بدن انسان پس از عفونت با ویروس کرونا استفاده شود.

فقط برای استفاده در شرایط آزمایشگاهی.

فقط برای استفاده حرفه ای